FANDOM


Uudøde wiki

De glemte

De udøde

Udøde er hva de døde menneskene i Fablias Verden blir kalt av de levende. Under det gamle kongeriket mente mange at det var feil å begrave de døde steder hvor det bodde mennesker, så de lærde bestemte seg for å begrave de falne i nord, som årundrer senere ville bli kontinentet Snøspir. 

De dødes felttog

Felttog lick king 1

De dødes felttog

20 år etter skyggemesterens fall og