FANDOM


Bilde 2

Will, den første læremesteren

Læremestre fra det gamle kongeriket

I det gamle kongeriket var riket full av læremestre fra hele landet. De lærte små gutter fra de var små i Kamp, sikting og vilje i flere århundrer helt til den store ødeleggelsen brakte landet i mørke. 

Men en skole overlevde. Helteskolen ved Boverstein og den ble brukt i treningen av helten fra Boverstein i kampen mot skyggemesteren. Denne skolen ble styrt av læremesteren Will som var en av de første grunnleggerne av det gamle kongeriket. 

Læremesteren til helten fra Bovestein

Etter Will, den første læremesteren, fikk plassen sin overtatt som læremester etter sin død. Han ble etterfulgt av lærlingen sin, Nastros, en lovende elev som senere lærte opp Helten fra Boverstein

Wiki lær

Læremesteren til Helten fra Boverstein

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.