FANDOM


Gjallhall under det gamle kongeriket 

Gjallhall ble grunnlagt ide dragene gikk til krig mot menneskene i Fablia, for å beskytte folket i nord. Når Snøspir ble drevet bort fra fastlandet fortsatte de fleste nordmenneskene å bo i Gjallhall, og det vokste seg større og større med årene. 

Gjallhall under helten fra Snøspir

Helten fra Snøspir besøkte Gjallhall flere ganger i livet hans. Under denne tiden ble Gjallhall regjert av høykongen Brynjar Kjempebane