FANDOM


Boverstein w

Under Helten fra Boverstein 

Boverstein ble grunnlagt i år 700 som gjør byen hundre år gammel under hendelsene under "Fablias verden Skyggemesteren". 

Helten fra Boverstein besøkte byen flere ganger, ofte pga oppdrag eller hans søk etter moren. 

Boverstein rommet cirka 150 personer den gangen, noe som gjorde tyveri og inbrudd mangelvarig og sjeldent. Likevel ble byen ransakket og angrepet flere ganger før heltens fødsel. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.